top of page

Üniversite Hakkında

Tıbbi Aromatik Bitkiler Alanında İhtisas Üniversitesi

   Artvin Çoruh Üniversitesi 2020 yılında ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler’ alanında YÖK Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alanında“ ihtisas üniversitesi olarak seçilmiştir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar için “Tıbbı Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi” ve “Tıbbı Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü” kurulmuştur. Aynı zamanda Üniversitemiz Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Bitki Gen Kaynakları Laboaratuvarları (TIBMER) bu alanda yürütülen projeler ve gerçekleştirilmesi planlanan akademik çalışmalar için uygun bir ortam sunmaktadır.

Tıbbi-aromatik kaynaklarımızdan sürdürülebilir fayda elde etmek için mevcut tür zenginliğinin koruma-kullanma dengesi gözetilerek değerlendirilmesi, biyolojik aktivite (antioksidan, antimikrobiyal, antikanserojen gibi) araştırmalarının yapılması gerekmektedir. Tıbbi-aromatik bitkilerde ihtisaslaşan bir üniversite olarak Üniversitemiz, bölgemizin ve ülkemizin bitki kaynaklı ilaç, gıda ve kimya endüstrisinde uluslararası alanda daha rekabetçi bir konuma gelmesine ve bitki gen kaynaklarımızın gelecek nesillere güvenli bir şekilde aktarılmasına katkı sağlayacaktır.
Üniversitemizde tıbbi aromatik bitkiler alanında uzman bir ekip tarafından Üniversitemizin ve kentin marka değerini yansıtabilecek kozmetik ürünlerin üretimi başlatılmıştır. Yöreye has bitkilerden doğal özüt elde edilmiş ve bu özüt kolonya, esans ve parfüm gibi sıvı kozmetikler ile sabun ve el kremi gibi katı ürünlerde kullanıma uygun hale getirilmiştir. Aynı zamanda tıbbi aromatik bitkilerden ahşap malzemelerin korunmasına yardımcı olacak doğal ve sağlıklı koruyucu özüt yine Üniversitemizde yürütülen laboratuvar çalışmaları neticesinde elde edilmiştir.
Özet olarak ilimizde tıbbi aromatik bitki üretiminin geliştirilmesi ve yüksek katma değerli ürünlerin elde edilmesi ilimiz ve ülkemiz ekonomisi açısından çok önem taşımaktadır.

​  Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde farklı akademik birimlerde (meslek yüksekokulu, yüksekokul, fakülte, enstitü) ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim programları uygulanmaktadır. Bir akademik yıl, her biri 14 haftadan oluşan Güz ve Bahar yarıyılından oluşmaktadır. Yarıyıl eğitimi yapılan Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarındaki öğrenciler her ders yılı ya da yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde katkı paylarını yatırıp danışmanlarının gözetiminde ders yazılımlarını kendileri yaparak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Artvin Çoruh Üniversitesi’nde derslere devam zorunluluğu vardır. Uygulamalı derslerin % 20’sinden, teorik derslerin % 30’undan fazlasına katılmayan öğrenciler devam zorunluluğunu yerine getirmemiş sayılır ve o dersin dönem sonu sınavına katılamazlar. Ayrıca öğrencilerin yetenek, bilgi ve becerilerini geliştirmek için 2010 yılında kurulan Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARTSEM) bünyesinde Genel İngilizce, Arapça ve YDS Hazırlık Kursu gibi yabancı dil ağırlıklı kursların yanı sıra sanat eğitimi ve teknik eğitim içerikli kurslar da düzenlenmektedir. Üniversitemize yeni kayıt olan öğrencilere okuyacağı bölümü/ anabilim dalını/ programı ve üniversiteyi genel olarak tanıtmak ve yeni ortama alışmalarını kolaylaştırmak amacıyla akademik birimlerimizce Oryantasyon (Uyum) Programı uygulanmaktadır. Üniversitemizde yaz okulu uygulaması bulunmamaktadır.


 

 

 

artvin çoruh üniversitesi
artvin çoruh üniversitesi

Университет Артвин Чорух

Университет Артвин Чорух

Университет Артвин Чорух
Video ara...
Артвин Чорух Университеті: Табиғат Аясындағы Кампусы-EDUCATION INDUSTRY

Артвин Чорух Университеті: Табиғат Аясындағы Кампусы-EDUCATION INDUSTRY

03:31
Videoyu Oynat
Артвин Чорух Университеті: 3-ші Бөлім-EDUCATION INDUSTRY

Артвин Чорух Университеті: 3-ші Бөлім-EDUCATION INDUSTRY

06:59
Videoyu Oynat
Артвин Чорух Университеті: 2-ші Бөлім-EDUCATION INDUSTRY

Артвин Чорух Университеті: 2-ші Бөлім-EDUCATION INDUSTRY

05:12
Videoyu Oynat
bottom of page