top of page
ikuPanorama1.jpg

     İstanbul Kültür Üniversitesi

  •   İstanbul Kültür Üniversitesi eğitim-öğretime başlama aşamasından itibaren eğitim-öğretimde kalite süreçlerini iyileştirmeye yönelik önemli çalışmalar yapmış ve yapmaktadır. Bunların başında programların akreditasyonu için yürütülen faaliyetler gelir.  Mimarlık Fakültesi (2008 yılından itibaren), Mühendislik Fakültesi (2012 yılından itibaren) ve Fen-Edebiyat Fakültesindeki lisans programları (2011 yılından itibaren) ulusal akreditasyon ajansları tarafından değerlendirilmiş, dış değerlendirme süreçlerini tamamlamış olan lisans programlarının yanı sıra, yeni başvuru hedefleri planlanmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı, Matematik-Bilgisayar Lisans Programı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı, Psikoloji Lisans Programı ile Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı FEDEK tarafından; Mimarlık Fakültesi Mimarlık Lisans Programı MİAK tarafından; Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı, Endüstri Mühendisliği Lisans Programı ile İnşaat Mühendisliği Lisans Programı MÜDEK tarafından dış değerlendirme sürecinden geçmiş ve akreditasyon belgelerini almışlardır. Yabancı Diller Bölümümüz 06 Temmuz 2018 tarihi itibarı ile  “Pearson Assured” tarafından akredite edilmiştir. İKÜ 2018 yılında YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme sürecinden geçmiştir. 
     

  •   2020−21 eğitim-öğretim yılı Aralık ayı itibariyle toplam öğrenci sayıları ön lisans programlarında 3674, lisans programlarında 10527, yüksek lisans programlarında 1171 ve doktora programlarında 165 olmak üzere toplamda 15537’dir. 
     

  •   İstanbul Kültür Üniversitesi misyon ve vizyonu kapsamında öğrencinin her alanda aktif olması beklenmektedir. Programlar kendi hedefleri doğrultusunda öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere farklı faaliyetlerde bulunmaktadır. Ders kapsamında interaktif ödev, proje ve sunum yapmak, programları ile ilgili sempozyum ve/veya kongrelerde sunum yapmak, projelerde görev almak, danışmanla birlikte mezuniyet projesi yürütmek gibi faaliyetler desteklenmektedir. Ayrıca teknik gezi, kariyer günleri, seminerler, kültür sanat olaylarının takibine yönelik platformlar birimler tarafından oluşturulmaktadır.

bottom of page