top of page
3aedb7ff0ec14e41927ed291fd2a090d_17094fc9dbd84835bac92c0ff2421b26.jpg

​ İstanbul Gelişim Üniversitesi

  • Yükseköğretimin, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli aracı olduğunu savunan İGÜ, bugün ulusal ve uluslararası öğrencilerine; 6 fakülte, 2 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 77 lisans, 61 ön lisans normal öğretim programı, 34 ön lisans ikinci öğretim programı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kapsamında 39 tezli / 38 tezsiz lisansüstü programı ve 9 doktora programı ile eğitim ve öğretim olanağı sunuyor. 130'un üzerinde dünya üniversitesi ile iş birliği içerisinde olan İstanbul Gelişim Üniversitesi; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini uluslararası olma yolunda da motive etmektedir.
     

  • 17 Şubat 2011 tarih ve 6114 sayılı kanunla, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 6 fakülte, Lisansüstü Eğitim Enstitü, 2 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile “dünya üniversitesi” olmak adına atılan adımla, İstanbul Gelişim Üniversitesi kuruldu. Dünyada söz sahibi olan bir üniversite olma hedefi ile atılan sağlam adımlarla her yıl büyüyen İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye’nin vakıf üniversiteleri arasında en çok tercih edilen üniversitelerinden biridir.
     

  • Küresel çapta başarı elde etmek üzere alanında lider kuruluşlarla iş birlikleri gerçekleştiren ve uluslararasılaşmaya büyük önem veren İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin, toplam 65 programı AQAS, AHPGS ve ABET  gibi Alman, İngiliz ve Amerikan akreditasyon kuruluşlarının görevlendirdiği uluslararası heyetler tarafından ayrıntılı olarak incelenmiş ve akredite edilmiştir. Türkiye’nin en çok akredite edilen programa sahip üniversitesi olma başarısına erişen İstanbul Gelişim Üniversitesi, uluslararası olma adına attığı adımlar ile de dünya çapında dikkatleri üzerine çekmiştir.
     

  • Türkiye’nin ve dünyanın finans / ticaret merkezi olan İstanbul’da yer alan kampüs alanında, 140'ın üzerinde laboratuvardan oluşan dev araştırma kompleksini öğrencilerinin hizmetine sunan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde ayrıca 20 araştırma merkezi ile öğrencilerin ders dışında sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerde bulunabilmelerine olanak tanıyan 93 öğrenci kulübü de bulunuyor. Üniversitemizin hızla büyüyen ve gelişen dinamik yapısı içerisinde siz dış paydaşlarımız ile birlikte yapacağımız iş birlikleri bizleri mutlu edecektir.

bottom of page