top of page
kadir_has_university_cover.jpeg

​ Kadir Has Üniversitesi

  • Kadir Has Üniversitesi, 28 Mayıs 1997 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur ve şu anki rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın'dır. Üniversite, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, Hukuk, İletişim, İşletme, Sanat ve Tasarım, Uygulamalı Bilimler olmak üzere yedi fakülte, bir Yabancı Diller Yüksekokulu, iki meslek yüksekokulu ve iki enstitü içermektedir. Öğrenci sayısı 7.060, akademik personel sayısı ise 263'tür.
     

  • Üniversitenin eğitim modeli, öğrencilerin kendi alanları dışında da bilgi sahibi olmalarını ve çağın gerektirdiği donanımlara sahip bireyler olmalarını amaçlamaktadır. Bu amaçla, "Çekirdek Program" adı verilen bir eğitim modeli uygulanmakta ve bu programda öğrencilere geleneksel sınav sisteminden farklı olarak sürekli aktif olabilecekleri görevlendirilmeler ve projeler sunulmaktadır. Lisans programları, Haliç kenarında restore edilen eski Cibali Tütün Fabrikası ile yeni inşa edilen modern binalarda; yüksekokullar ise Selimpaşa kampüsündeki modern binalarda eğitim vermektedir.
     

  • Üniversitenin öğrencilere sunduğu burs olanakları arasında ÖSYM Bursları, Kadir Has Bursları ve Başarı Bursları bulunuyor. Kadir Has Bursu çerçevesinde, başarılı öğrencilere maddi destek sağlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilere yönelik Erkek Öğrenci Konuk Evi ve Kız Öğrenci Konuk Evi gibi yurt olanakları da mevcuttur. Üniversitenin 41 öğrenci kulübü faaliyet göstermekte ve 24 ülkede 79 üniversite ile çift diploma ve değişim programları kapsamında anlaşmaları bulunmaktadır.
     

  • Kadir Has Üniversitesi, uluslararası standartlara uygun, esnek ders saatleri ve öğrencilerin ilgi duyduğu alanlarda çalışmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmiş bir eğitim modeline sahiptir. Öğretim üyelerinin çoğu yurt dışında eğitim görmüş ve önemli üniversitelerde doktora yapmıştır. Üniversite, bilim ve teknolojideki gelişmelere uyum sağlayarak yeniliğe açık, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

bottom of page