top of page
tarihce2_1_.jpg

​  Nişantaşı Üniversitesi

 • Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul'da bulunan bir vakıf üniversitesidir. Üniversitenin temelleri, Nişantaşı Eğitim Vakfı tarafından 2009 yılında "Nişantaşı Meslek Yüksekokulu" olarak atılmıştır. 2010 yılında ön lisans eğitim-öğretimine başlayan kurum, 2012 yılında Nişantaşı Üniversitesi adı altında kamu tüzel kişiliğini kazanmıştır​​​​.
   

 • Üniversite, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü dahil olmak üzere çeşitli fakülte ve enstitülerden oluşmaktadır. 2013-2014 akademik yılında lisans eğitimine başlamış ve o dönemde toplam 23 bölümle eğitim vermiştir. Eğitim dili genellikle Türkçe olup, bazı bölümlerde İngilizce eğitim de sunulmaktadır​​​​​​.
   

 • Üniversitenin akademik yapılanması, yıllar içinde genişlemiş ve 2018-2019 akademik yılı itibarıyla 44 farklı lisans bölümüne ulaşmıştır. Ayrıca, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu gibi çeşitli yüksekokullarda lisans eğitimi de verilmektedir​​​​​​.
   

 • 2020-2021 akademik yılında Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda yeni programlar açılmıştır​​. Üniversitenin müfredatı, öğrencilerin uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla İngilizce dil dersleri ağırlıklı olarak yürütülmektedir. Ayrıca, öğrencilerin iş hayatında rekabet üstünlüğü kazanmalarını sağlamak amacıyla Çift Anadal ve Yan Dal Programları uygulanmaktadır​​​​.
   

 • Yüksek lisans eğitimi, 2013 yılında Psikoloji, İşletme Yönetimi ve Tekstil ve Moda Tasarımı alanlarında başlamış, sonrasında çeşitli alanlarda genişletilmiştir. 2015 yılında İşletme Yönetimi programı için doktora eğitimi de onaylanmıştır​​. Mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenciler, ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi kazanabilmektedir ve 2018-2019 akademik yılında tüm programlar örgün eğitim şeklinde yürütülmüştür​​.
   

bottom of page