top of page
International-Atmosphere.jpg

Kıbrıs Batı Üniversitesi

 

   Kıbrıs Batı Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa şehrinde bulunan ve kar amacı gütmeyen bir üniversitedir. Kıbrıs Batı Üniversitesi'nde 4 fakülte, 1 yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde İngilizce ve Türkçe öğretim dilleriyle 20 farklı önlisans, lisans ve yüksek lisans programı ile eğitim-öğretime devam edilmektedir. Kıbrıs Batı Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Planlama, Değerlendirme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından tanınan ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanarak kurulan bir üniversitedir.

Gerçek Yaşama ve Sektöre Odaklı Bir Eğitim

İş dünyası ve öğrenciler gerçek hayata daha yakın bir eğitim istiyor.
Üniversitelerde staj ve projelere olan vurgunun arttırılması ve çalışma hayatı ile eğitimi birleştiren işbirliği programlarının sayısının arttırılması planlanmaktadır.

Uluslararasılaştırılmış Eğitim

Küresel dünyada uluslararası deneyimin önem kazanması ve öğrenci mobilitesinin artacak olması, üniversiteleri yurtdışı kurum kuruluş ve diğer üniversiteler ile çok yoğun karşılıklı kazan-kazan ilkesine bağlı olacak yeni ilişkiler oluşturmasını gerekli kılmak için Kıbrıs Batı Üniversitesi değişim programlarını, iki veya üç ortaklı programları, çift dal, yandal ve ortak programları desteklemektedir.

Bireyselleştirilmiş Eğitim

Kıbrıs Batı Üniversitesi çiftdal, yandal, değişim, çift diploma ve çok sayıda seçmeli derslerden oluşan havuz programlardan öğrencini seçeceği temel alanı kişisel yetkinliği ve yeteneği ile bütünleştirip geliştirecek eğitimler tasarlanmayı amaçlamaktadır.

Girişimci Yetiştirme Odaklı Eğitim

Gelişmekte olan ülkelerde her yıl yeni istihdam olanaklarının yaratılması gerekiyor. Örneğin ülkemiz için her yıl 750 bin yeni iş fırsatının yaratılması gerekiyor. Bunun başarmanın tek yolu ise katma değeri yüksek tekno-girişimler yaratmaktır.

bottom of page